Print this page

AgriTech Israel 2018 Conference and Exhibition / Конференция и Изложение "Agritech Israel 2018"

Dear Members and Friends of BCCBI,

Everyone who intends to participate in AgriTech Israel 2018, please contact directly Mr. Emil Magrisso on mobile phone: +359 882 515 206. There will be a delegation in case a group is formed. Brochures in English and Russian are attached, for your convenience. 

BCCBI is happy to introduce to you the possibility to participate in AgriTech 2018!

Agritech Israel 2018 Conference and Exhibition, will be held May 8-10, 2018 at the Tel Aviv Convention Center.

Exhibition Registration: The exhibition registration is free of charge, and does not include participation in the conference. If you are interested in participating only in the exhibition, exhibition registration can be found by clicking here. A list of the companies participating as exhibitors can be found by clicking here. Please check the list of exhibitors periodically, as additional companies register to be exhibitors, their information will be added to the webpage. 

Professional Tours: If you are interested in learning more about local agriculture innovative technologies perhaps you would like to consider one of the 9 (nine) tours to Israeli companies on May 10th. The professional tour will be an all-day tour going to different Israeli companies showcasing different technologies based on your field of interest. It is a great way to get familiar with local companies and innovative solutions. Busses will leave from the convention center fairgrounds in the morning and return in the evening. The $80.00 per person tour cost includes transportation and a professional tour guide. For more information please click here: http://agritechisrael.org/tours-description/

Tourism: You can book tours in Israel before or after the conference by clicking here: http://agritechisrael.org/tours-for-visitors/

Accommodations: You can find the best rates on hotel accommodations in the area. Hotel accommodation booking is now open, please click on the following link to reserve your hotel accommodations, http://agritechisrael.org/accommodation-reservation/. For your convenience, also is attached Hotel Accommodations Brochure, which contains information about all hotels with reserved rooms for Agritech participants. 

Conference: The conference, held within the framework of Agritech, is devoted to the challenges related to agriculture in the fields of arid / semi-arid regions while the three-day exhibition will highlight the latest technologies in the field of Agro Technology.  The two-day conference takes place May 8-9, 2018. The registration to the conference is by payment only. Individuals can click here to register online. 

Please see the table below for conference registration fee:

International  Participants

Registration

(until May 7, 2018)

On-Site Registration

(May 8-10, 2018)

Full (May 8-9)

$275 USD

$350 USD

Daily (May 8 or 9)

$180 USD

$210 USD

*Discount for groups of 10 or more participants

*Group Conference Discount: If the group is of 10 or more people, a 10% group discount can be given. Payment must be received to confirm participation.

AGRITECH PDF BROCHURE (ENGLISH)     AGRITECH PDF BROCHURE (RUSSIAN)    AGRITECH HOTEL ACCOMMODATIONS


(bulgarian)

Уважаеми членове и приятели на BCCBI,

 

Каним всички, които имат намерение да участват в AgriTech Israel 2018, да се свържат директно с г-н Емил Магрисо на телефон: +359 882 515 206. В случай, че се оформи група, ще има възможност да се организира и делегация. За Ваше удобство са прикачени брошури на английски и руски език.

BCCBI с удоволствие Ви представя възможността да вземете участие в AgriTech 2018!

 

Конференцията и Изложението "Agritech Israel 2018" ще се проведат от 8 до 10 Май 2018 г. в Конгресния Център в Тел Авив.

 

Регистрация за изложението: Регистрацията за изложението е безплатна и не включва участие в конференцията. Ако желаете да участвате само в изложението, регистрацията за изложението може да направите тук. Списък на фирмите, участващи като изложители, може да бъде намерен тук. Моля, проверявайте периодично списъка на изложителите, тъй като постоянно нови компании се регистрират като изложители, а информацията им ще бъде добавена към уеб страницата.

Професионални обиколки: Ако искате да научите повече за местните иновационни технологии в селското стопанство, вероятно бихте искали да се включите в една от деветте обиколки на израелски компании на 10 май. Професионалната обиколка ще бъде целодневна, включваща различни израелски компании, представящи различни технологии, базирани на Вашата област на интерес. Това е чудесен начин да се запознаете с местните компании и иновативни решения. Автобусите ще напуснат изложбените площи на конгресния център сутринта и ще се върнат вечерта. Цената е  $80.00 на човек и включва транспорт и професионален екскурзовод. За повече информация, моля кликнете тук: http: //agritechisrael.org/tours-description/

Туризъм: Можете да резервирате обиколка в Израел преди или след конференцията, като кликнете тук: http://agritechisrael.org/tours-description/

Настаняване: Това са някои от най-добрите цени за настаняване в хотели в района. Резервацията за хотелско настаняване вече е възможна, моля, кликнете върху следната връзка, за да резервирате Вашето място в хотел: http://agritechisrael.org/accommodation-reservation/. За ваше удобство, също е прикачена хотелска брошура, която съдържа информация за всички хотели, за които има резервирани стаи на участници в Agritech. 

Конференция: Конференцията, организирана в рамките на Agritech, е посветена на предизвикателствата, свързани със селското стопанство в областта на сухите и полусухите региони, а тридневното изложение ще наблегне върху най-новите технологии в областта на агротехнологиите. Двудневната конференция ще се проведе на 8 и 9 май 2018 г. Регистрацията за конференцията става само след плащане. За да се регистрирате онлайн, можете да натиснете тук.

 

Моля, вижте таблицата по-долу за конферентния регистър 

 

Международни Участници

Регистрация

(до 7 Май, 2018)

Регистрация на място

( 8-10 Май, 2018)

Пълно (Май 8-9)

$275 USD

$350 USD

Еднодневно  (Май 8 или 9)

$180 USD

$210 USD

*Отстъпка за групи от 10 или повече участници

 

* Отстъпка за групови конференции: При група от 10 или повече човека, може да се получи 10% групова отстъпка. За потвърждаване на участието, плащането трябва да бъде получено.

 

AGRITECH PDF BROCHURE (ENGLISH)     AGRITECH PDF BROCHURE (RUSSIAN)    AGRITECH HOTEL ACCOMMODATIONS

Rate this item
(0 votes)